تماس با

موارد اورژانسی

اگر شما در حال حاضر بیمار دکتر ویشتاسب اکبر خانزاده میباشید، برای موارد و شرایط اضطراری میتوانید از دوشنبه تا جمعه بین ساعت ٩ صبح تا ٥ بعد از ظهر با تلفنهای 6122300 (020)    و  0619421227  تماس بگیرید. ایشان تلفنی به شما راهنمایی خواهد کرد که انجام چه کارهایی در آن لحظه برای شما خوب است.