Wat moet u meenemen naar de eerste zitting?

 • Ik heb een verwijzing nodig van de huisarts. Zonder verwijzing kan ik geen declaratie doen bij uw zorgverzekeraar. De verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:
  • Datum
  • NAW-gegevens van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • NAW-gegevens van de cliënt
  • BSN van de cliënt
  • Verzekeringsgegevens van de cliënt
  • Vermoeden van een DSM-stoornis
  • Hoofdprobleem
  • Specificatie generalistische basis GGZ (GBGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ)
  • Handtekening
 • Zo mogelijk brieven van voorgaande behandelingen.


Gemaakt door