Spoedgevallen

Als u reeds patiënt bent bij drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh, kunt u voor spoedgevallen bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur met het volgende telefoonnummer: 020-6122300 of 06-19421227. Hij zal dan met u bespreken wat op dat moment het beste is om te doen.

Een spoedgeval betekent uiteraard een spoedgeval op het terrein van de problematiek waarvoor u in behandeling bent. Voor andere zaken belt u de huisarts. 

Soms is een gesprek over de telefoon voldoende, soms kan een medicatie-advies nodig zijn. In andere gevallen kan het nodig zijn dat u op zeer korte termijn gezien moet worden door een arts of psychiater. In dit geval zal drs. Vish samen met u en/of evt. naasten bespreken of dit bij hemop de praktijk kan, of dat een verwijzing naar bijvoorbeeld de crisisdienst nodig is.Gemaakt door