Vergoeding

Vish psychiatrisch praktijk heeft contract met alle verzekeraars behaleve Regeling zorg asielzoekers.

Een behandeling in de praktijk wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Per 1 januari 2012 is het eigen risico voor de GGZ verhoogd; het eigen risico bedraagt 385,00 euro per jaar. Dit geldt niet als de behandeling in 2011 al is begonnen.

Eigen bijdragen zijn per 01 januari 2009 afgeschaft. 

U dient wel rekening te houden met een eventueel bestaand eigen risico in uw polis! 

Ik schrijf alle minuten die ik met u bezig ben op: face-to-face contact, telefoon, e-mail, adminsitratie, overleg met collega’s, beantwoorden van verzoeken om informatie etc. en declareer die bij uw zorgverzekeraar. 

De kosten worden berekend volgens de DBC systematiek.

Als u geen ziektekostenverzekering hebt dan betaalt u 150,00 euro per uur.

Let op: Relatietrapie en Gezientrapie word niet vergoed door u verzekeringmaatschapijen. Patienen moeten dat zelf bekostigen.

 Gemaakt door