در باره من

دکتر ویشتاسب اکبر خانزاده در سال ١٣٣٩ در تهران متولد شد. او به عنوان فرزند ارشد پسر در یک خانواده شش نفره بدنیا آمد. او سه سال در رشته پزشکی در دانشگاه ملی ایران در تهران ( شهید بهشتی) به تحصیل پرداخت. وی در جریان انقلاب در ایران کشور را ترک و در سال 1988 به هلند آمد. یکسال پس از آن او مجددا در رشته پزشکی در دانشگاه آزاد آمستردام مشغول به تحصیل شد. در زمان تحصیل ایشان چهار سال بطور داوطلبانه در همکاری با سازمان پناهندگان هلند به پناهندگانی که در زمنیه های روحی و روانی مشکل داشتند، کمک نمود. پس از اخد مدرک پزشکی، او در بخشهای مختلف مشغول بکار شد. پس از آن ایشان دوره آموزشی “پزشک شرکتها” و “پزشک بیمه” را با موفقیت به اتمام رساند. وی در همین زمینه تا سال ٢٠٠١ مشغول بکار بود. ویشتاسب همواره به روانپزشکی و اندیشه های انسانی، دلبستگی ویژه ای داشت. پس از یکسال کار در “مرکز بهداشت روانی” در هیلفرسم، او در همانجا بعنوان روانپزشک تقاضای کار نمود.
در سال ٢٠٠٣ او تحصیل در رشته روانپزشکی را آغاز نمود. وی بخش اول تحصیل در رشته روانپزشکی را در “بنیاد روح” در آمستلفین از سر گذراند. او بخش دوم تحصیل خود را در “پاراناسیا” در شهر دنهاخ ادامه داد. در “پاراناسیا” ایشان یکسال در زمینه “اعتیاد” و ” تشخیص دوگانه” آموزش کسب نمود. ویشتاسب در زمینه “آزردگی روحی Trauma” و “اختلال کمبود توجه/ پیش فعالی ADHD” دارای فوق تخصص میباشد. در طی تحصیل در رشته روانپزشکی تا سال ٢٠٠٧، ویشتاسب بعنوان متخصص مو در کلینیک پزشکی اینتر واقع در شهر خلدرماسلن مشغول بکار بود.
در سال ٢٠٠٨ او بعنوان روانپزشک، مطب خود را در شهر آمستردام تاسیس نمود. در حال حاضر وی مطب خود را گسترش و به یک کلینیک تبدیل ساخته است. وی در سازمان “حرفه بهداشت و درمان فردی” بعنوان پزشک و روانپزشک ثبت شده است. شماهر ثبت ایشان 59051385901 میباشد.

foto

وی به بطور عمده در زمینه های شیزوفرنی، افسردگی و اظطراب و ترس کار درمانی انجام میدهد.
ویشتاسب در اوقات فراغت خود با لذت به ماهیگیری میپردازد. او یک مرد سختکوش است و عشق زیادی به حرفه خود می ورزد. قلب وی همیشه برای انسانها می طپد.
او عضو انجمهای زیر است:
انجمن هلندی رواپزشکی
انجمن روانپزشکان مستقل آمستردام و حومه
انجمن سلطنتی هلند برای توسعه پزشکی
و همچنین عضو بخش روانپزشکی ” رابطه بین فرهنگهای محتلف”