Hoe zit het met het dossier?

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de WGBO, zie de hulpgids: www.hulpgids.nl, ben ik verplicht een dossier over u bij te houden. Volgens diezelfde wet heeft niemand toegang tot dat dossier behalve u en ik. Ook de zorgverzekeraar niet. Wanneer u een kopie wilt hebben van het dossier kunt u dat volgens deze wet krijgen. Dat geldt voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Daarmee kunt u iedereen inzage geven in het dossier die u wilt.