Praktijkinformatie

De praktijk bestaat sinds september 2008. Voor behandeling in de praktijk is een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of van uw huidige behandelaar binnen de GGZ nodig.

Drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh is sinds 2008 psychiater en heeft ruime ervaring als behandelaar van patienten met een psychiatrische stoornis. Een psychiater is medisch specialist, die zich richt op diagnostiek en behandeling van patienten met een psychiatrische stoornis. Drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (www.nvvp.net) en doet behandelingen volgens de richtlijnen van deze vereniging.

Een afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Aangezien er soms anderen op een afspraak wachten, is het erg prettig dat u in een zo vroeg mogelijk stadium de afspraak afzegt, zodat er nog andere afspraken ingepland kunnen worden.

U kunt dit het beste doen door een mail te sturen naar info@vishpsychater.nl of te bellen met  020 – 6122300 / 06 – 19421227

Als u korter dan 24 uur vantevoren de afspraak afzegt, dan worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze zijn conform het medisch specialisten tarief van 135,50 euro per uur.

Spoedgevallen

Spoedgevallen

Als u reeds patiënt bent bij drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh, kunt u voor spoedgevallen bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur met het volgende telefoonnummer: 020-6122300 of 06-19421227. Hij zal dan met u bespreken wat op dat moment het beste is om te doen.

Een spoedgeval betekent uiteraard een spoedgeval op het terrein van de problematiek waarvoor u in behandeling bent. Voor andere zaken belt u de huisarts.

Soms is een gesprek over de telefoon voldoende, soms kan een medicatie-advies nodig zijn. In andere gevallen kan het nodig zijn dat u op zeer korte termijn gezien moet worden door een arts of psychiater. In dit geval zal drs. Vish samen met u en/of evt. naasten bespreken of dit bij hemop de praktijk kan, of dat een verwijzing naar bijvoorbeeld de crisisdienst nodig is.

Tarieven

Vergoeding

Vish psychiatrisch praktijk heeft contract met alle verzekeraars behaleve Regeling zorg asielzoekers.

Een behandeling in de praktijk wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Per 1 januari 2012 is het eigen risico voor de GGZ verhoogd; het eigen risico bedraagt 385,00 euro per jaar. Dit geldt niet als de behandeling in 2011 al is begonnen.

Eigen bijdragen zijn per 01 januari 2009 afgeschaft. U dient wel rekening te houden met een eventueel bestaand eigen risico in uw polis! Ik schrijf alle minuten die ik met u bezig ben op: face-to-face contact, telefoon, e-mail, adminsitratie, overleg met collega’s, beantwoorden van verzoeken om informatie etc. en declareer die bij uw zorgverzekeraar. De kosten worden berekend volgens de DBC systematiek.

Als u geen ziektekostenverzekering hebt dan betaalt u 150,00 euro per uur.

Let op: Relatietrapie en Gezientrapie word niet vergoed door u verzekeringmaatschapijen. Patienen moeten dat zelf bekostigen.

Als u klachten heeft

Als u klachten heeft

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met dr. Vishtaseb Akbarkhanzadeh bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met dr. Vish op te lossen,dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend bij onderstaande klachtencommissie.

Soorten therapieën

Soorten therapie

Relatietherapie:( Word niet meer vergoed door verzekeringsmaatschapijen)
Soms zit je relatie vast. Omdat je je ergert aan elkaar. Omdat je twijfelt of je nog wel van die ander houdt. Omdat jullie steeds ruzie maken in plaats van praten. Omdat jij behoefte hebt aan meer intimiteit maar de ander niet.

Of heb je een ander probleem, zit je vast in je hoofd, heb je behoefte aan relativiteit, wil je een luisterend oor? Dat kan bij mij, we gaan er samen uit komen.

Relatietherapie is een effectieve vorm van therapie voor beide partners als de gesprekken niet worden belemmerd door blijvende conflicten en miscommunicatie. In een relatie komt het eigen gedrag en dat van de ander vaak het meest scherp in beeld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de veiligheid en de mooie verwachtingen die de relatie in het begin bieden. Men laat meer van zichzelf zien in een relatie met een partner. Relatietherapie biedt de mogelijkheid om te onderzoeken waar het eigen gedrag vandaan komt. Zowel in de manier waarop het nu optreedt als hoe het is ontstaan in het verleden. Ook wordt in relatietherapie vaak zichtbaar hoe beide partners de kwetsbare kanten van elkaar versterken tijdens problemen. Een relatie biedt een onontkoombare reeks van oefenmomenten om uw eigen emoties te leren hanteren en uw gedrag te leren veranderen. Relatietherapie leidt niet altijd tot een herstel van de relatie. Maar zeker wanneer er kinderen zijn zal het nodig zijn om een vorm te vinden om verder te gaan met elkaar. Een ander voordeel van relatietherapie is dat een relatieprobleem met een vaste partner een uniek moment is om iets over uzelf te leren.

Gezinstherapie: ( Word niet meer vergoed door verzekeringsmaatschapijen)
Ik zie geregeld gezinnen. Dat is bijna altijd vanwege wat ernstiger psychiatrische ziekten of problemen van een familielid. U moet daarbij denken aan schizofrenie, manisch-depressiviteit, borderline problematiek, verslavingen, of symptomen als suïcidaliteit of zelfverwaarlozing. Soms komen er ook goede vrienden of andere behandelaars mee. Het doel is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarmee is de patiënt het beste geholpen. Bovendien helpt het initimi, die worden geraakt door de problematiek, te ontlasten. Daarvoor is het nodig dat iedereen eenzelfde beeld heeft van de problematiek en dat iedereen eenzelfde richting van aanpak en advisering aan de patiënt voorstaat. Een gezinsgesprek onder leiding van een deskundige kan daarbij veel uitmaken.

U bent vergeten een recept te vragen tijdens het laatste consult
Wanneer u onverhoopt in het laatste gesprek bent vergeten voldoende medicatie te vragen kunt u een recept door mij laten faxen naar uw apotheek. Daarvoor moet u mij bellen of e-mail sturen met de naam van de pil, de dosering, het aantal en het faxnummer van uw apotheek.

Eerste zitting

Wat moet u meenemen naar de eerste zitting?

Ik heb een verwijzing nodig van de huisarts. Zonder verwijzing kan ik geen declaratie doen bij uw zorgverzekeraar. De verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Datum
  • NAW-gegevens van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • NAW-gegevens van de cliënt
  • BSN van de cliënt
  • Verzekeringsgegevens van de cliënt
  • Vermoeden van een DSM-stoornis
  • Hoofdprobleem
  • Specificatie generalistische basis GGZ (GBGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ)
  • Handtekening

Zo mogelijk brieven van voorgaande behandelingen.