Informatie voor verwijzers

Wanneer u denkt dat een van uw patiënten gebaat is bij een behandeling door een psychiater kunt u een verwijsbrief opstellen. Deze verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:

  •   Datum
  •   NAW-gegevens van de verwijzer
  •   AGB-code van de verwijzer
  •   NAW-gegevens van de cliënt
  •   BSN van de cliënt
  •   Verzekeringsgegevens van de cliënt
  •   Vermoeden van een DSM-stoornis
  •   Hoofdprobleem
  •   Specificatie generalistische basis GGZ (GBGGZ: behandeling tot 800 minuten) of specialistische GGZ (SGGZ: behandeling die meer dan 800 minuten vraagt)
  •   Handtekening

 

Patiënten dienen deze verwijsbrief bij hun eerste afspraak mee te nemen.